Parkfenntartás kézikönyv

Filiusné Dr. Nadabán Terézia – Parkgondozás és parkfenntartás I.

A tankönyv a Kerti munkás és a Parkgondozó szakképesítésekhez készült, elsősorban a speciális szakiskolák számára, a tanulásban akadályozott tanulóknak adaptált központi program alapján. Összhangban van a nevezett szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeivel. Természetesen jól alkalmazható a szakiskolákban is, különösen az olvasási nehézséggel és szövegértéssel küzdő tanulók esetében.

A szerző elsődleges célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a szakma iránt, az érdeklődés folyamatos fenntartása, tanulási motivációjuk fokozása, végső soron hozzájárulás leendő foglalkozásuk megszerettetéséhez. Mindezek mellett korszerű, tudományos igényességgel megalapozott szakmai ismeretek nyújtására is törekedett az alkotó.

A felsorolt célok megvalósítása érdekében a tankönyv több tekintetben eltér az úgynevezett hagyományos tankönyvektől. A jól olvashatóság és a könnyebb érthetőség érdekében a szöveg nagyobb betűméretben íródott. A laza szerkesztésmód, a jó áttekinthetőség könnyebbé teszi a tanulást. A vastagításokkal kiemelt lényeg segíti az ismeretek bevésését, megőrzését. Az összefoglaló táblázatok, a fejezetek végén lévő kérdések és feladatok szintén hozzájárulnak a tananyag rögzítéséhez, feldolgozásához, alkalmazásához.

A tankönyv mondatszerkesztése egyszerű, a megfogalmazás rövid, tömör. A kérdések könnyen érthetőek, egyértelmű válaszok adására serkentőek, a vizsgára való felkészítést, felkészülést jól szolgálják. Az ábrák közül több színes, érdeklődést felkeltő és fenntartó.

A tartalomjegyzék főbb részei:

  • A kertek kialakulása
  • A parkfenntartás anyagai
  • A parkok növényei és gondozásuk
  • Virágtálak, edényes növények, tetőkertek és sírok gondozása
  • AA parkok létesítményei, díszítő berendezései
  • Kerttechnika, földmérési ismeretek
  • A parkfenntartás dokumentumai

A tankönyvhöz az alábbi tankönyv kapcsolódik:

  • Parkgondozás és parkfenntartás II. Növényismeret
    Jól kiegészíti a fent jelzett tankönyvek ismereteit a Virágkötő szakképesítéshez készített Dísznövény-termesztési szakmai ismeretekben lévő tananyag.