Parképítő

Parképítő és parkfenntartó feladata

parképítés
parképítés

A parképítő- és fenntartó technikus a kertészeti alapismeretek birtokában: előkészíti a munkaterületet, kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést végez. A fényviszonyokat, a hőmérsékleti viszonyokat szabályozza. Növényvédelmi feladatot lát el. A növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik. Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, eszközöket, kéziszerszámokat, termesztőberendezéseket. Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, szerszámokat tart karban.

Növényismereti tudására alapozva: lomblevelű díszfákat, díszcserjéket, fenyőféléket, örökzöldeket ültet. Virágágyat, kőedényt beültet, gyepet létesít.

Kertrendezési tervet (építési engedélyhez nem kötött) készít, készíttet.

A kertépítés keretében: felvonul a munkaterületre, geodéziai kitűzést végez, talajmechanikai vizsgálatot tart, sáv-, pont-, lemezalapot, út-, térburkolat alapot készít, betonozási, zsaluzási munkákat végez. Világítótesteket, fényarchitektúrákat helyez el. Falszerkezeteket, támfalakat, út-, térburkolatokat, kerti lépcsőt, rámpát készít, kerítést, kaput, térrácsokat, pergolákat, lugasokat, falirácsokat épít. Kőkerteket, sziklakerteket, tetőkertet, zöldtetőt kialakít. Épített tűzrakóhelyeket készít, sport- és játszószereket elhelyez, vízi architektúrákat épít, kerti bútort, hulladékgyűjtőt elhelyez, kerti öntözőhálózatot létesít.

Lomblevelű díszfákat, díszcserjéket, fenyőféléket, örökzöldeket ültet, gyepet létesít, virágágyat, edényt beültet, humuszos termőréteg-, termőföld-leszedést végez. Durva-tereprendezési földmunkát, favédelmi, fakivágási, bozót- és cserjeirtási munkát, gyepnyesést, alakító földmunkát, termőföldterítést végez. Területet felmér, helyszínrajzot készít, használja, működteti, karbantartja a kertépítésben használatos gépeket, eszközöket.

A kertfenntartás keretében: virágágyat, növény-beültetést, gyepet, lomblevelű díszfákat, díszcserjéket, fenyőféléket, örökzöldeket, kőkerteket, sziklakerteket, tetőkertet, zöldtetőt, támfalakat, út-, térburkolatokat, kerti lépcsőt, rámpát, kerítést, kaput, térrácsokat, pergolákat, lugasokat, falirácsokat, vízi architektúrákat, kerti bútort, hulladékgyűjtőt, kerti öntözőhálózatot, épített tűzrakóhelyeket, sport- és játszószereket fenntart. Takarítási munkát végez a parkban, kertben, hó és síkosság mentesítés munkát végez. Használja, működteti és karbantartja a kertfenntartásban használatos gépeket, eszközöket.

Végzi a golfpálya fenntartását, használja, működteti, karbantartja a golfpálya-fenntartásban használatos gépeket, eszközöket.

A temetőkertészeti feladatok között: sírbeültetési tervet készít, sírbeültetést végez, a kiültetéseket ápolja. Utakat, térfelületeket, sírjeleket, egyéb műtárgyakat karbantart, használja, működteti, karbantartja a temetőkertészetben használatos gépeket, eszközöket.